Det næste MMEx seminar afholdes den 20. august 2018. Vi kommer til at fokusere på de mange temaer, vi har arbejdet med i de forgående seminarer. Hold øje med denne side for og vores facebook for flere informationer. Tilmeld dig det sidste MMEx seminar her

 
Baggrunden for MMEx’ seminarrække udspringer af en undersøgelse, MMEx foretog blandt museer i Region Midtjylland i 2014. Undersøgelsen pegede bl.a. på museernes behov for at arbejde mere strategisk med det digitale område – både i forhold til at udarbejde en overordnet strategi for det enkelte museum, at opnå yderligere viden om konkrete digitale muligheder og få værktøjer samt skabe et digitalt mindset blandt museernes ansatte.

Derfor igangsatte MMEx i 2015 et 3-årigt kompetenceforløb, der styrker museerne i arbejdet med at udvikle digitale strategier til egne organisationer. Forløbet består af 2 årlige seminarer og henvender sig bredt til museernes ansatte. Indholdet er således målrettet både ledere, teknikere, inspektører og formidlere.

Hvad gik du glip af?

De 5 første MMEx seminarer er afholdt. Tema var:
Digital strategi
Det åbne museum
Teknologi i formidlingen
Digital levendegjorte genstande
Projektledelse

seminarbloggen finder du slides og andet godt fra de 5 seminarer

 

Sidste seminar i rækken afholdes den 2o. august 2018.