Projektledelse

Vi er jeres ekstra medarbejderressource

MMEx tilbyder projektledelse og sparring på forskellige delelementer af jeres projekt:

Leverandørstyring

Kontraktforhandling

Brugerinddragelse

Projektevaluering

Projektsparring

Hjælp til udbud

Målgruppeafklaring

Driftplanlægning